Usługi

Zobacz jak możemy Ci pomóc - sprawdź zakres naszych usług!


Analizy lokalizacyjne

Przeprowadzamy kompleksową analizę lokalizacyjną dla najlepszego wyboru miejsca dla inwestycji.

Wybór najlepszego miejsca do rozwoju może być trudnym zadaniem. Nasz zespół zaangażowanych specjalistów pomoże Ci poznać lokalizację pod kątem zagadnień środowiskowych, tak aby podjęcie decyzji było łatwiejsze.

Audyty środowiskowe i BHP

Jako niezależny zewnętrzny ekspert przeprowadzamy na zakładach pracy audyty zgodności z wymaganiami prawa oraz wymaganiami korporacyjnymi w zakresie ochrony środowiska oraz BHP.

Działalność każdej firmy musi być zgodna z lokalnymi, krajowymi, a czasem międzynarodowymi wymaganiami prawnymi, również środowiskowymi i BHP. Ponadto wiele dużych organizacji posiada liczne wymogi wewnętrzne, które zapewniają spójność działań operacyjnych w różnych miejscach. Kiedy musisz regularnie zgłaszać do siedziby firmy zagadnienia związane ze środowiskiem i BHP, nasi eksperci przeprowadzą szczegółowy audyt zgodności względem wymagań ochrony środowiska i BHP wg Twoich wytycznych.

ESG

Przy pomocy formuły ESG zaprojektujemy Twój nowy zrównoważony biznes.

Istnieje wiele czynników, które wpływają na szybkie tempo wzrostu obszaru ESG i zrównoważonego rozwoju w biznesie, na skutek czego zapotrzebowanie inwestorów i udziałowców na wdrażanie zupełnie nowych planów działania w obszarze środowiska, aspektów społecznych i strategii zarządzania firmą diametralnie wzrasta. Dzięki współpracy z liderami w dziedzinie ESG, jesteśmy w stanie zidentyfikować kluczowe działania w celu doprowadzenia naszych klientów do zrównoważonego biznesu zarówno w obszarze środowiska, społecznym jak i strategii korporacyjnej. Przy współpracy z Państwem zaproponujemy rozwiązania dla wszystkich głównych zmiennych w równaniu ESG.

Ivey-sol®

Lion Environmental podjął współpracę z Ivey International Inc. w celu dostarczenia do Polski oraz obszaru Europy Środkowej i Wschodniej innowacyjnej technologii remediacyjnej. 

Ivey-sol®, technologia remediacji surfakantami wspomaga oczyszczanie terenów od ponad 25 lat.

Ivey International Inc. jest wielokrotnie nagradzaną, międzynarodową firmą zajmującą się technologią remediacji, która opracowała i opatentowała innowacyjne produkty remediacyjne, takie jak Ivey-sol® (Technologia Remediacji Surfaktantami), czy linię produktów DECON-IT® (Środki Odkażania Powierzchni).

Obsługa Farm Wiatrowych

Posiadamy szerokie doświadczenie przy projektach morskich oraz lądowych farm wiatrowych.

Lion zapewnia niezbędne wsparcie przy projektach morskich farm wiatrowych. Sukces w realizacji licznych projektów doprowadził nas do udoskonalenia naszego podejścia do oceny, planowania oraz procedury uzyskiwania niezbędnych pozwoleń.

Doświadczenie Lion w zakresie lądowych projektów wiatrowych obejmuje wybór lokalizacji i zarządzanie projektem. Lion przeprowadza badania due diligence, oceny oddziaływania na środowisko, badania bioróżnorodności, sporządza modele oddziaływania hałasu i migotania cienia padającego, plany monitoringu po zakończeniu budowy, jak również plany działań środowiskowych, społecznych i zarządzania.

Ocena jakości powierzchni ziemi

Dokonujemy kompleksowych ocen zanieczyszczenia środowiska gruntowo‑wodnego zgodnie z prawem krajowym i europejskim, a także przeprowadzamy ekspertyzy jakości środowiska w zakresie wykraczającym poza ramy określone przepisami. Wykonujemy również oceny środowiskowe (Environmental Due Diligence, Environmental Site Assessment) mające na celu zidentyfikowanie ryzyka i oszacowanie potencjalnych kosztów środowiskowych związanych z przejęciem lub sprzedażą terenu inwestycji.

Jeśli chcesz wiedzieć czy teren, który chcesz nabyć lub taki, który jest już Twoją własnością jest zanieczyszczony, wykonamy dla Ciebie kompleksową ocenę zanieczyszczenia powierzchni ziemi. W przypadku, gdy prowadzisz przedsiębiorstwo przeprowadzimy dla Ciebie ocenę środowiskową nieruchomości, która pozwoli Ci ocenić potencjalne zobowiązania w zakresie ochrony środowiska za każdym razem, gdy uczestniczysz w transakcjach takich jak fuzje i przejęcia.

Odpady

Obowiązujące w Polsce przepisy nakładają na „wytwórcę odpadów” odpowiedzialność za gospodarowanie wytwarzanymi przez niego odpadami. Wytwórca odpadów to podmiot, który prowadzi działalność lub obsługuje instalację. Lion oferuje kompleksowe wsparcie podmiotom zobowiązanym do zaangażowania w działania z zakresu gospodarki odpadami.

Lion przygotuje dokumentację i będzie nadzorować niezbędne etapy w celu uzyskania wymaganych decyzji w zakresie odpadów dla Twojego zakładu. Wspieramy naszych klientów we właściwej identyfikacji i weryfikacji procedur wytwarzania odpadów. Nasza specjalistyczna wiedza zapewni usprawnienie procesu gospodarowania odpadami w twoim zakładzie lub prowadzonych działaniach.

Pozwolenia środowiskowe

Pomagamy naszym Klientom w sporządzaniu dokumentacji na cele pozyskiwania pozwoleń środowiskowych:

  • Decyzje środowiskowe, w tym: Raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie oraz społeczeństwo (ESHIA), Raport oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), Raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000
  • Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  • Operaty wodnoprawne
  • Wnioski na pozwolenia Zintegrowane
  • Nadzór nad procedurą pozyskiwania pozwoleń środowiskowych

Remediacja

Jeśli zanieczyszczenie zostało stwierdzone na danym terenie, za który jesteś odpowiedzialny lub zainteresowany jego kupnem, to postępowanie zależy od ustawodawcy. Zazwyczaj skala zanieczyszczenia musi zostać oceniona i zgłoszona do organów administracji publicznej.

W zależności od dnia, w którym nastąpiło zanieczyszczenie, strona odpowiedzialna za taki stan (zwykle zanieczyszczający lub właściciel terenu) może zostać poproszona przez organy administracji do podjęcia odpowiednich działań.

Substancje i mieszaniny chemiczne

Postępowanie z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w zakładach przemysłowych.

Wiele niebezpiecznych substancji chemicznych, jeśli nie obchodzi się z nimi w sposób bezpieczny, może powodować pożary, eksplozje, korozję i inne niebezpieczne reakcje. W miejscu pracy chemikalia określone jako niebezpieczne muszą być odpowiednio oznaczone i traktowane. Lion pomoże Ci ocenić ryzyka związane z ich przechowywaniem i użytkowaniem, oraz będzie z Tobą współpracował w celu wprowadzenia odpowiednich środków zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie zasobami naturalnymi

Poszukiwanie i produkcja surowców naturalnych jest dużym wyzwaniem, ale również dochodowym biznesem. Bardzo często zatwierdzenie koncesji na poszukiwania czy wydobycie surowców naturalnych w ograniczonym czasie jest kluczem do sukcesu.

Wówczas może być wymaganych ponad trzydzieści różnych pozwoleń i zgód, ale nasi zaangażowani geolodzy, hydrogeolodzy i inżynierowie chętnie porozmawiają o Twoich pomysłach i możliwościach związanych z zasobami naturalnymi w celu ustalenia właściwej strategii i założeń. Nasze doświadczenie obejmuje złożenie wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i wydobywanie złóż na poziomie lokalnym i krajowym dla wszystkich etapów danej operacji, w tym poszukiwań przy użyciu badań sejsmicznych i odwiertów badawczych, rozpoznawczych oraz badawczo-rozpoznawczych.

Jest wiele sposobów na wykorzystanie możliwości związanych z eksploatacją zasobów naturalnych, a my jesteśmy w stanie pomóc Ci w każdej z nich.

Nasi partnerzy


Kontakt


Lion Environmental Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

Tel: +48 881 331 080
Tel: +48 510 141 063
NIP: 1133011227
Regon: 385612236