Analizy lokalizacyjne

Analizy lokalizacyjne

Przeprowadzamy kompleksową analizę lokalizacyjną dla najlepszego wyboru miejsca dla inwestycji.

Wybór najlepszego miejsca do rozwoju może być trudnym zadaniem. Nasz zespół zaangażowanych specjalistów pomoże Ci poznać lokalizację pod kątem zagadnień środowiskowych, tak aby podjęcie decyzji było łatwiejsze. Zbierzemy i przeanalizujemy informacje dotyczące bliskości i możliwości zastosowania podstawowych usług komunalnych i zasobów takich jak ujęcia wody, instalacje do utylizacji odpadów, przyłącza.

W ramach naszej oceny sprawdzimy bliskość do terenów objętych ochroną tj. formy ochrony przyrody i strefy ochronne ujęć wód podziemnych, obiektów dziedzictwa kulturowego, itp. Nasza stała komunikacja z zespołem projektowym gwarantuje, że nic nie zostanie przeoczone, a wszystkie ustalenia zostaną naniesione na mapy cyfrowe i uwzględnione podczas procesu projektowania. Usprawni to procesy decyzyjne i skróci czas pozyskiwania niezbędnych pozwoleń - po to, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i opóźnień.

Kontakt


Lion Environmental Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

Tel: +48 881 331 080
Tel: +48 510 141 063
NIP: 1133011227
Regon: 385612236