Ocena jakości powierzchni ziemi

Ocena jakości powierzchni ziemi

Dokonujemy kompleksowych ocen zanieczyszczenia środowiska gruntowo‑wodnego zgodnie z prawem krajowym i europejskim, a także przeprowadzamy ekspertyzy jakości środowiska w zakresie wykraczającym poza ramy określone przepisami. Wykonujemy również oceny środowiskowe  (Environmental Due Diligence, Environmental Site Assessment) mające na celu zidentyfikowanie ryzyka i oszacowanie potencjalnych kosztów środowiskowych związanych z przejęciem lub sprzedażą terenu inwestycji.

Jeśli chcesz wiedzieć czy teren, który chcesz nabyć lub taki, który jest już Twoją własnością jest zanieczyszczony, wykonamy dla Ciebie kompleksową ocenę zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Ocena taka jest regulowana przepisami krajowymi i składa się z maksymalnie pięciu etapów, podczas których nasi specjaliści przeanalizują dostępne materiały dotyczące nieruchomości z uwzględnieniem przeszłej i obecnej działalności na danym terenie oraz z uwzględnieniem warunków geologicznych i hydrogeologicznych. Wykonane zostaną także badania terenowe, podczas których oprócz analiz wykonanych na miejscu pobrane zostaną próbki gruntu i wody gruntowej, dla których analizy laboratoryjne wykluczą lub potwierdzą występowanie zanieczyszczenia oraz określą jego stopień. Po przeprowadzeniu badań przygotujemy dokumentację opisującą przebieg badania oraz jego wyniki. Jeśli zanieczyszczenie zostanie stwierdzone, taka dokumentacja będzie mogła być podstawą do prowadzenia wymaganych procedur administracyjnych.

W przypadku, gdy prowadzisz przedsiębiorstwo przeprowadzimy dla Ciebie ocenę środowiskową nieruchomości, która pozwoli Ci ocenić potencjalne zobowiązania w zakresie ochrony środowiska za każdym razem, gdy uczestniczysz w transakcjach takich jak fuzje i przejęcia. W początkowej fazie oceny środowiskowej (Faza I) nasi eksperci odbędą wizytę w terenie, przeanalizują dokumenty, a następnie przygotują kompleksowy raport informujący o zagrożeniach środowiskowych związanych z daną transakcją. Na życzenie określimy również przybliżone koszty środków zaradczych, tak aby mogły zostać uwzględnione w umowie, a także będziemy informować Cię o konieczności przeprowadzenia dalszych badań środowiskowych.

W przypadku istnienia ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego nasi eksperci zlecą szczegółowe badania jakościowe gruntu i/lub wody (Faza II). Badania te zostaną przeprowadzone w sposób zgodny z wymaganiami prowadzenia ocen zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Na wypadek stwierdzenia zanieczyszczenia, w raporcie zostanie określony jego rodzaj i wstępny zasięg, jak również szacunkowe koszty dalszych działań (więcej informacji w dziale Remediacja).

Kontakt


Lion Environmental Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

Tel: +48 881 331 080
Tel: +48 510 141 063
NIP: 1133011227
Regon: 385612236