Ocena ryzyka środowiskowego

Ocena ryzyka środowiskowego

Wykonujemy audyty oceny ryzyka środowiskowego (Environmental Due Diligence, Environmental Site Assessments) w tym badania stanu środowiska gruntowo wodnego, mającą na celu stwierdzenie wysokości ryzyka i oszacowanie potencjalnych kosztów związanych z przejęciem lub sprzedażą terenu inwestycji.

Przeprowadzimy dla Ciebie audyt oceny ryzyka środowiskowego, który pozwoli Ci ocenić potencjalne zobowiązania w zakresie ochrony środowiska za każdym razem, gdy uczestniczysz w transakcjach takich jak fuzje i przejęcia. W początkowej fazie oceny ryzyka środowiskowego (Faza I) nasi eksperci odbędą wizytę w terenie, przeanalizują dokumenty, a następnie przygotują kompleksowy raport informujący o zagrożeniach środowiskowych związanych z daną transakcją. Na życzenie określimy również przybliżone koszty środków zaradczych, tak aby mogły zostać uwzględnione w umowie, a także będziemy informować Cię o konieczności przeprowadzenia dalszych badań środowiskowych.

W przypadku istnienia ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego nasi eksperci zlecą szczegółowe badania jakościowe gruntu i/lub wody (Faza II). W następnych krokach sporządzimy projekt prac terenowych, który zostaje przygotowany z uwzględnieniem przeszłej i obecnej działalności na danym terenie oraz z uwzględnieniem warunków geologicznych i hydrogeologicznych.
Podczas prac terenowych używamy wiertnicy (lub innego sprzętu w zależności od uwarunkowań terenowych) w celu wykonania otworów badawczych, by następnie pobrać próbki gruntu do analiz laboratoryjnych, a także by przeprowadzić badania na miejscu. Wybrane próbki gruntu zostaną wysłane do akredytowanego laboratorium, a wyniki z badania zostaną przedstawione w raporcie technicznym. Na wypadek stwierdzenia zanieczyszczenia, w raporcie zostanie określony jego rodzaj i wstępny zasięg, jak również szacunkowe koszty dalszych działań (więcej informacji w dziale Remediacja).

Kontakt


Lion Environmental
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

Tel: +48 881 331 080
Tel: +48 510 141 063
NIP: 5242381333
Regon: 364621527