Substancje i mieszaniny chemiczne

Substancje i mieszaniny chemiczne

Postępowanie z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w zakładach przemysłowych.

Wiele niebezpiecznych substancji chemicznych, jeśli nie obchodzi się z nimi w sposób bezpieczny, może powodować pożary, eksplozje, korozję i inne niebezpieczne reakcje. W miejscu pracy chemikalia określone jako niebezpieczne muszą być odpowiednio oznaczone i traktowane. Lion pomoże Ci ocenić ryzyka związane z ich przechowywaniem i użytkowaniem, oraz będzie z Tobą współpracował w celu wprowadzenia odpowiednich środków zarządzania ryzykiem.

Niebezpieczne substancje chemiczne muszą być zidentyfikowane i zarządzane w bezpieczny sposób. Specjaliści Lion mają bogate doświadczenie wielobranżowe, które zapewnia gwarancję właściwego obchodzenia się z wyżej wspominanymi substancjami, w tym przechowywania, transportowania oraz wykorzystania. Doradzimy Ci jak uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z wpływem chemikaliów na pracowników, osoby postronne, mienie i środowisko.

Pomagamy naszym klientom w znalezieniu substytutów o niższym profilu ryzyka, likwidacji wycofanych z eksploatacji instalacji zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, wprowadzeniu środków ochrony zbiorowej zabezpieczających ludzi i środowisko przed chemikaliami. Lion pomoże Ci we wdrożeniu procedur administracyjnych oraz doborze sprzętu ochrony osobistej dopasowanego do występujących zagrożeń.

Eksperci Lion Environmental zidentyfikują zagrożenia w miejscu pracy oraz opracują sposoby przechowywania, obchodzenia się, transportu i zarządzania niebezpiecznymi chemikaliami. Lion wspiera przedsiębiorców w spełnianiu zobowiązań prawnych.

Opracowywane przez nas systemy zarządzania łączą się z prawnym obowiązkiem przeszkolenia pracowników. Lion oferuje pomoc w przygotowaniu właściwych i efektywnych systemów szkoleń dotyczących bezpieczeństwa, które mają obowiązek znajdować się w każdym planie zarządzania ryzykiem. Szkolenie takie musi również obejmować plany postępowania awaryjnego w przypadku nagłego wypadku.

Lion dostosuje Twój plan zarządzania do korporacyjnych, krajowych i międzynarodowych norm i wymagań. Przeprowadzamy audyty zgodnie z wewnętrznymi i światowymi standardami oraz optymalnymi praktykami. Nasze zalecenia będą praktyczne, efektywne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Kładziemy nacisk na przejrzyste metody, które spełniają wymagania i wytyczne dotyczące raportowania określone przez Elektroniczną Deklarację Informacji o Mieszaninach oraz Europejską Agencję Chemiczną. Utrzymywane przez Lion standardy raportowania są jasne, zwięzłe i opisują wyniki w prosty, logiczny i zrozumiały sposób.

 

Kontakt


Lion Environmental Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

Tel: +48 881 331 080
Tel: +48 510 141 063
NIP: 1133011227
Regon: 385612236