Kontakt

Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Dane adresowe


Lion Environmental Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

Tel: +48 881 331 080
Tel: +48 510 141 063

NIP: 1133011227
Regon: 385612236

KLAUZULA RODO


Zgodnie z artykułem 13 Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie Danych (EU 2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r., znanym jako RODO, informujemy że:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lion Environmental Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ratuszowej 11, 03-450 Warszawa, tel. 881 331 080.
- Dane osobowe w formularzu kontaktowym przetwarzamy wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie - przetwarzanie odbywa się na podstawie art 6 lit. b. (podjęcie działań na Państwa żądanie).
- Nie będziemy przekazywać Państwa danych do innych firm, podmiotów lub państw trzecich. Nie będziemy również korzystać z Państwa danych w celach marketingowych. Państwa dane nie będą również poddawane profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
- Państwa pytanie trafi na naszą skrzynkę pocztową. Nie zostanie przechowane na serwerze WWW, nie zostanie zapisane w bazach danych ani innych niż poczta elektroniczna systemach. Wiadomości starsze niż dwa lata są automatycznie archiwizowane.
- Mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora.
- Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, jednak brak tych danych uniemożliwi nam odpowiedź na Państwa pytanie.
- Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, WWW: www.uodo.gov.pl).

UKRYJ