Zadzwoń tel: +48 881 331 080 / +48 510 141 063

Profile społecznościowe

Pomoc organizacjom w przepisaniu równania zrównoważonego rozwoju za pomocą formuły ESG.

Liczne czynniki sprawiły, że ESG i zrównoważony rozwój znalazły się na szczycie listy priorytetów. Inwestorzy i interesariusze, niezależnie od rynku czy branży, w której działają, coraz częściej domagają się stworzenia przekonującego planu w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG), jak również ścieżki do gospodarki zeroemisyjnej.

 

Międzynarodowe i krajowe oczekiwania dotyczące zrównoważonego rozwoju, gospodarki zeroemisyjnej i ochrony bioróżnorodności rosną, a wiele organizacji poszukuje jasnych wytycznych w tym zakresie.

 

Współpracujemy z pionierami branży, aby zidentyfikować kluczowe działania, które przybliżą ich do wprowadzenia zrównoważonej strategii dla środowiska, pracowników i korporacji. Możemy współpracować z Tobą w celu znalezienia rozwiązania dla wszystkich głównych zmiennych w równaniu zrównoważonego rozwoju. Zdiagnozujemy Twoją obecną pozycję w zakresie zrównoważonego rozwoju, określimy ilościowe i jakościowe wartości bazowe, a także będziemy monitorować Twoje poczynania, aby upewnić się, że osiągasz wyznaczone cele.

 

Zobowiązania ESG mogą wydawać się wymagające, jednakże dobrze wykonana ocena w połączeniu z odpowiednią strategią i zaangażowaniem pozwolą Twojej firmie przyspieszyć i stworzyć naturalną oraz długotrwałą przewagę w przyszłych przedsięwzięciach.

 

Zapewniamy rzeczywiste, konkretne doradztwo, za którym stoi zespół z zapleczem środowiskowym, inżynieryjnym i dotyczącym zrównoważonego rozwoju. Lion Environmental współpracuje z londyńską firmą z branży ESG. Nasze doradztwo, w przeciwieństwie do niektórych firm marketingowych, które często stosują greenwashing, polega na tym, że nasze rekomendacje są poparte podejściem inżynierskim oraz danymi jakościowymi i ilościowymi. Naszym celem jest stworzenie długotrwałego i dopasowanego do potrzeb rozwiązania dla Ciebie i Twojego biznesu.

Monika Rzeźniczak

Monika jest wiceprezesem Lion Environmental, pełniącym funkcję dyrektora technicznego. Monika zarządza projektami EIAs, audytami (EDDs, ESAs, audyty EHS), badaniami dla rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę, uzdatniania wody i usuwania odpadów. Pełni również rolę inżyniera doradcy w zakresie m.in. zrównoważonej gospodarki wodnej, minimalizacji zanieczyszczenia cieków wodnych, zrównoważonych rozwiązań w zakresie uzdatniania wody na miejscu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł grzewczych. Monika posiada dwa tytuły naukowe, w tym wykształcenie inżynierskie uzyskane na Politechnice Warszawskiej.

R. André Chiaradia

André jest starszym konsultantem ds. środowiska w Lion. Pracował w takich dziedzinach jak nauki przyrodnicze, opieka zdrowotna, produkcja chemiczna i przemysł wytwórczy. Opracowywał programy, które usprawniają procesy i minimalizują wpływ na środowisko. André przeprowadził oceny cyklu życia i analizy kosztów, które zaowocowały modyfikacjami mającymi na celu osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju. Jego doświadczenie obejmuje opracowywanie programów edukacyjnych, które podnoszą świadomość oraz określają jasne i zrozumiałe cele zrównoważonego rozwoju, wyrażając złożone zagadnienia techniczne w jasnych słowach.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje i spostrzeżenia, prosimy o kontakt bezpośrednio z Moniką Rzeźniczak pod adresem mrzezniczak[at]lionenvironmental.com. Monika z przyjemnością pomoże, odpowie na pytania i omówi, w jaki sposób Lion Environmental może współpracować z Tobą, aby osiągnąć Twoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG.

 

Dziękujemy za zainteresowanie Lion Environmental. Razem możemy przyczynić się do budowania bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości.