Zadzwoń tel: +48 881 331 080 / +48 510 141 063

Profile społecznościowe

Lion Environmental

Wykonujemy kompleksowe analizy w celu wskazania najlepszej lokalizacji dla Twojej inwestycji.

 

Lion zapewnia kluczowe wsparcie przy wyborze lokalizacji dla inwestycji. Przeprowadzone przez nas z powodzeniem projekty doprowadziły do udoskonalenia procesu przeprowadzania analiz lokalizacyjnych. Aby pomóc Państwu w podjęciu świadomiej decyzji, przedstawimy kompleksowo zbadane propozycje lokalizacji wybrane na podstawie analizy szerokiego zakresu aktualnych danych.

 

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu i analizie danych przestrzennych oraz tworzeniu map, co zwiększa skuteczność pozyskiwania pozwoleń środowiskowych i infrastrukturalnych kluczowych dla danych projektów. Lion opracował kompleksowy proces organizacyjny dla uzyskiwania pozwoleń infrastrukturalnych, który obejmuje plany zarządzania dla każdego etapu procedury administracyjnej. Nasze metody przeprowadzania środowiskowego due diligence i skrupulatna wstępna selekcja nieruchomości może zminimalizować opóźnienia w uzyskiwaniu pozwoleń. Przygotowujemy pozwolenia środowiskowe, oceny oddziaływania na obszary Natura 2000, oceny oddziaływania na środowisko i decyzje lokalizacyjne dla inwestycji morskich, a także oceniamy dla projektów zarówno polskie jak i międzynarodowe standardy środowiskowe i społeczne takie jak Equator Principles, czy IFC Performance Standards.

 

Ekspertyza opracowana przez Lion może obejmować wybór lokalizacji z uwzględnieniem planowanego projektu wykorzystując informacje uzyskane z przeprowadzonych audytów due diligence, ocen oddziaływania na środowisko, analiz bioróżnorodności, modeli emisji do powietrza i poziomów hałasu, analiz migotania cienia, a także programów monitoringu środowiska. Korzystając z własnego doświadczenia Lion opracował metody działania, które pomogą w wyborze odpowiednich lokalizacji uwzględniających kluczowe założenia. Lion uzyska dla Ciebie pozwolenia, które spełnią warunki często stawiane przez instytucje finansowe dla rozwoju projektu.

 

Lion może również założyć i prowadzić portale służące wymianie informacji z lokalną społecznością.

 

Nasza praca spełnia najwyższe standardy branżowe; realizujemy projekty na czas, jesteśmy wrażliwi na koszty i przekraczamy oczekiwania. Doświadczeni kierownicy projektów i konsultanci środowiskowi Lion świadczą szeroki zakres usług.