Zadzwoń tel: +48 881 331 080 / +48 510 141 063

Profile społecznościowe

Lion Environmental

Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż to trudne, ale dochodowe przedsięwzięcie. Bardzo często terminowe zatwierdzenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin jest kluczem do sukcesu. Istnieje wiele potencjalnych pozwoleń, które należy uzyskać; geologowie, hydrogeologowie i inżynierowie mogą omówić Twoje cele biznesowe i możliwości związane z wydobyciem kopalin w celu ustalenia właściwej strategii dla danego projektu. Nasze doświadczenie obejmuje uzyskiwanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin ze złóż na poziomie lokalnym i krajowy, Zrealizowaliśmy projekty dla wszystkich etapów działalności związanej z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem kopalin.

 

Dodatkowo, działania związane z wydobyciem kopalin ze złóż często związane są z wykorzystaniem dużych ilości wody. Lion zbada Twoje potrzeby i pomoże Ci usprawnić gospodarkę wodną prowadzonego przedsięwzięcia. Podobne wyzwania mogą się pojawić, gdy przedsięwzięcie produkuje duże ilości odpadów, ścieków lub skały płonnej. Przeprowadzamy audyty zewnętrzne składowisk odpadów, które pomagają uniknąć powstania długoterminowych zobowiązań. Operatorzy instalacji wydobywczych węglowodorów oraz kopalin stałych skorzystali z doświadczeń pracowników Lion, aby znaleźć korzystne rozwiązania swoich problemów.