Zadzwoń tel: +48 881 331 080 / +48 510 141 063

Profile społecznościowe

Lion Environmental

Remediacja gruntu i wód gruntowych może być skomplikowana i kosztowna. Skala zanieczyszczenia musi być określona i zgłoszona do odpowiednich organów administracji. Lion ma doświadczenie w znajdowaniu innowacyjnych i efektywnych kosztowo rozwiązań dla terenów zanieczyszczonych. Specjalizujemy się w znalezieniu bezpośredniej ścieżki od zidentyfikowania zanieczyszczenia do remediacji zanieczyszczonego terenu, która minimalizuje koszty, spełnia wymagania prawa i przynosi szybkie rozwiązanie zaistniałych problemów.

 

W przypadku wystąpienia zanieczyszczenia, podmiot odpowiedzialny (w zależności od momentu zaistnienia zanieczyszczenia, zazwyczaj zanieczyszczający lub władający terenem) jest zobowiązany do podjęcia działań. Lion zbada zakres występowania zanieczyszczenia, przygotuje koncepcyjny model terenu i na podstawie uzyskanych informacji stworzy studium wykonalności i zaprojektuje projekt planu remediacji lub opracuje ocenę występowania znaczącego ryzyka dla zdrowia ludzi i stanu środowiska.

 

Przy pełnym uwzględnieniu Twoich potrzeb, czasu i budżetu przedstawimy propozycje działań wraz z ich kosztem i potencjalnymi zobowiązaniami wynikającymi z ich podjęcia. Opracowaliśmy projekty, które obejmowały całkowite usunięcie zanieczyszczeń, a także remediacje in-situ. Lion może współpracować z Tobą w celu znalezienia najlepszego podejścia do problemu, które będzie odpowiadało długoterminowym potrzebom i planowanemu wykorzystaniu terenu lub kierunkowi jego zagospodarowania. Na każdym etapie pracujemy nad tym, aby nasze rozwiązania spełniały wymogi organów ochrony środowiska i uwzględniały kwestie lokalne.