Zadzwoń tel: +48 881 331 080 / +48 510 141 063

Profile społecznościowe

Lion Environmental

Jako niezależny ekspert przeprowadzamy audyty zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, skupiające się na wymaganiach prawnych, zasadach obowiązujących w miejscu pracy, pozwoleniach środowiskowych i ładzie korporacyjnym.

 

Zgodność z przepisami środowiskowymi jest wymagana na poziomie lokalnym, krajowym, a czasem także międzynarodowym. Wiele organizacji posiada również wewnętrzne standardy, które to zapewniają spójność operacyjną pomiędzy różnymi departamentami tego samego podmiotu. Audyty wykonane przez Lion są przejrzyste, wyjaśniają kwestie zgodności oraz wskazują co należy zrobić w przypadku stwierdzenia uchybień. Nasze raporty ujmują odnotowane problemy w matrycy ryzyka, wskazując na zadania wymagające natychmiastowej uwagi i wyjaśniając wynikającą z nich potencjalną odpowiedzialność.

 

Możemy wspomóc Państwa firmę w przygotowaniu i wdrożeniu polityk i wytycznych dotyczących zagadnień związanych z kwestiami środowiskowymi i BHP. Nasze raporty dotyczące zgodności charakteryzują się porównaniem wyników z wewnętrznymi i zewnętrznymi wzorcami. Lion może pomóc Ci spełnić krajowe standardy i wymogi wynikające z najlepszych praktyk.