Zadzwoń tel: +48 881 331 080 / +48 510 141 063

Profile społecznościowe

Lion Environmental

Zrównoważony rozwój w Lion Environmental

Planeta nam pokazuje: Nadszedł czas na działanie i szybką zmianę. W świetle przegrzanej planety, kryzysu klimatycznego, walki o ograniczenie zużycia zasobów, a zwłaszcza energii opartej na węglu, potrzebny jest dobry osąd i odważne decyzje. Wszyscy interesariusze, a zwłaszcza przedsiębiorstwa, muszą się zjednoczyć i współpracować, jeśli mamy osiągnąć cele Porozumienia Paryskiego. Jako doradcy ESG mamy dużą rolę do odegrania: pomagamy przedsiębiorstwom i organizacjom we wszystkich sektorach i branżach otworzyć ścieżki do konkurencyjności w zdekarbonizowanej przyszłości.

Pomagamy firmom i organizacjom wzmocnić ich przewagę i przyspieszyć ich podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Pomagamy klientom o różnej wielkości, zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, rozpoznać, gdzie i w jaki sposób ich działalność jest najbardziej dotknięta zmianami środowiskowymi oraz dostrzec nowe możliwości, ułatwiając im podejmowanie decyzji na poziomie indywidualnym, wdrażając sprawdzone podejścia i inicjatywy, a także poszukując nowych, przełomowych rozwiązań, pomagając zapewnić ich przyszłą konkurencyjność w świecie zmniejszającym emisję gazów cieplarnianych.

Poniżej przedstawiamy niektóre z głównych obszarów, w których oferujemy przywództwo transformacyjne

 

Analityczny wgląd i rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej organizacji. Nasze portfolio doradcze obejmuje produkty holistyczne, takie jak strategie zrównoważonego rozwoju, strategie gospodarki cyrkularnej, strategie działań klimatycznych zakresu 3 i zrównoważona transformacja biznesowa, a także konkretne produkty takie jak bieżąca analiza śladu węglowego, dekarbonizacja transportu i energii i inne.