Zadzwoń tel: +48 881 331 080 / +48 510 141 063

Profile społecznościowe

Lion Environmental

Odpowiedzialne działanie od wewnątrz

 

W Lion Environmental dążymy do wypełnienia najwyższych standardów w zgodzie z naszymi wartościami, którymi są przedsiębiorczość, doskonałość i empatia. Poprzez jednoczesne opanowanie wyzwań środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy mocno zaangażowani w osiąganie wyjątkowych wyników i tworzenie prawdziwej wartości, nie tylko dla naszej firmy, ale także dla naszych klientów i społeczeństwa, w którym żyjemy. Etyczne postępowanie i uczciwość to warunki udanego prowadzenia działalności gospodarczej i budowania zaufania, a przestrzeganie prawa, przepisów i wytycznych korporacyjnych jest dla nas najwyższym priorytetem.

Nasze przewodnie zasady

 

Etyczne postępowanie i uczciwość są nieodzownymi elementami naszych działań biznesowych i obsługi klienta. Lion Environmental wdrożył politykę zerowej tolerancji wobec aktów korupcji, wymuszeń i przekupstwa w naszej firmie jak i poza nią. Ponadto jesteśmy silnie zaangażowani w poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka w każdym aspekcie, zarówno jako przedsiębiorstwo jak i poszczególne osoby je tworzące.

 

Nasze wytyczne dotyczące etyki i zachowania zostały ujęte w kodeksie postępowania, który obowiązuje każdego pracownika Lion Environmental. Ustanawia on normy dla naszych wszystkich działań, łączy wszystkie grupowe standardy i polityki korporacyjne (np. dotyczące uczciwości zawodowej, postępowań antykorupcyjnych, konfliktu interesów) i jest uzupełniany w razie potrzeby przez lokalne polityki i wytyczne.

 

Nasze odpowiedzialne prowadzenie biznesu wspierane jest przez dedykowany wewnętrzny system zgodności. Pomaga nam on wdrażać zarówno regulacje zewnętrzne, jak i wewnętrzne zasady i procedury poprzez regularne szkolenia, procedury informacji zwrotnej oraz system zgłaszania nieprawidłowości.

Zabezpieczanie informacji i danych

 

Wiedza i bezpieczeństwo wrażliwych informacji są naszym największym atutem. Traktowanie prywatnych informacji naszych klientów z zachowaniem rygorystycznej poufności jest niezwykle ważne zarówno dla nas jako firmy, jak i dla naszych interesariuszy. Każdy z naszych pracowników, bez wyjątku, musi znać zasady i przepisy dotyczące prywatności danych i bezpieczeństwa IT. Stanowią one część naszego regulaminu postępowania oraz regularnych sesji szkoleniowych.

Bezpieczeństwo IT wymaga idealnego współdziałania ludzi, procesów i wiedzy. Jako firma dbamy o to, aby wszystkie te elementy sprawnie ze sobą współgrały.