Zadzwoń tel: +48 881 331 080 / +48 510 141 063

Profile społecznościowe

Lion Environmental

Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi w zakładach przemysłowych

Istotne w procesie zarządzania substancjami niebezpiecznymi wykorzystywanymi w zakładzie jest ich właściwe zidentyfikowanie oraz określenie sposobów postępowania z nimi. Lion pomoże Ci określić ryzyka oraz wymagania dotyczące przechowywania i obchodzenia się z tymi substancjami. Pomożemy Ci wprowadzić środki kontroli ryzyka dotyczące zagrożenia pożarowego i zagrożenia wybuchem, korozji i reakcji chemicznych między substancjami, a także prawidłowe procedury bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obchodzeniem się z substancjami.

 

Pierwszym krokiem postępowania z substancjami niebezpiecznymi wykorzystywanymi w procesie technologicznym jest określenie ich obecności, a następnie sposobu bezpiecznego zarządzania nimi w ramach wymagań prawnych. Specjaliści Lion zgromadzili bogate doświadczenie w pracy w różnych branżach, aby sprostać wymaganiom Twojej działalności. We współpracy z naszymi klientami możemy wypełnić zobowiązania dotyczące przechowywania substancji niebezpiecznych, ich transport i właściwego zarządzania. Celem tego jest zrozumienie potencjalnego ryzyka dla pracowników, społeczności i środowiska.

Lion może pomóc Ci wprowadzić środki kontroli, które uczynią Twoje miejsce pracy bezpieczniejszym. Dodatkowo, pomożemy w doborze odpowiednich środków ochrony osobistej, w przypadku, gdy nieuchronne jest potencjalne narażenie na działanie substancji niebezpiecznych. Lion pomaga firmom wypełniać zobowiązania wynikające z prawa i być na bieżąco z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz najlepszymi praktykami. Lion może pomóc Ci także rozwinąć system zarządzania w taki sposób, aby działał w połączeniu z prawnym obowiązkiem szkolenia pracowników. Obejmuje to także instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia awarii.

 

Opracowane przez Lion plany zarządzania spełniają krajowe, międzynarodowe i korporacyjne standardy. Możemy także przeprowadzić audyt istniejących planów w celu ich usprawnienia. Na podstawie przeprowadzonego audytu przedstawimy zalecenia, które są praktyczne i efektywne. Kładziemy nacisk na proste metody, które spełniają wymagania dotyczące zgłaszania mieszanin i substancji przez ELDIOM (Elektroniczna Deklaracja Informacji o Mieszaninach) i do ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów). Twoje standardy raportowania będą proste i zwięzłe, przedstawiające wyniki w prosty, logiczny i zrozumiały sposób.

Jesteś zainteresowany tymi usługami? Daj nam możliwość wykorzystania naszego doświadczenia, aby Ci pomóc.