Zadzwoń tel: +48 881 331 080 / +48 510 141 063

Profile społecznościowe

Strategia Environmental Social Governance

Kierując się naszą strategią w zakresie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG), ustanowiliśmy podstawy dla naszych ambicji w zakresie zrównoważonego rozwoju i wkładu w stawianiu czoła wyzwaniom naszych czasów. Skupiamy się na czterech głównych obszarach: angażowaniu ludzi, działaniu na rzecz klimatu i cyrkularności, byciu partnerem dla klientów i społeczeństwa oraz prowadzeniu odpowiedzialnego biznesu.

 

Zidentyfikowaliśmy i oceniliśmy potencjalne kwestie związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym, aby kierować rozwojem strategii ESG naszych klientów. Głębokie zrozumienie kwestii ESG, które mają największe znaczenie dla naszych klientów, pracowników i dla nas jako organizacji jest warunkiem wstępnym dla dostarczenia zrównoważonej wartości wszystkim interesariuszom. Wyniki tego skrupulatnego procesu skonsolidowaliśmy w czterech obszarach oddziaływania i uczyniliśmy je namacalnymi.

Działania na rzecz klimatu i cyrkularności

Jako zrównoważeni doradcy nasz największy potencjał redukcji gazów cieplarnianych leży we wspieraniu naszych klientów. Mimo tego, chcemy dawać przykład. Dlatego postawiliśmy sobie poparte naukowo cele, aby zredukować naszą własną emisję gazów cieplarnianych w Zakresie 1, 2 oraz 3. Śledzimy nasz ślad węglowy corocznie, aby upewnić się, że spełniamy cele stawiane przez Porozumienie Paryskie. Wdrożyliśmy również inicjatywy mające na celu zmniejszenie naszych emisji. Ograniczenie zużycia energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia tam, gdzie to możliwe jest kluczowe dla naszego zobowiązania się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Ponieważ większość naszych emisji jest związana z tym, jak postępujemy, zachęcamy naszych pracowników do zrównoważonego podejścia w ich codziennym życiu. W gospodarce cyrkularnej odpady nie są odpadami, lecz cennymi zasobami dla nowych produktów. Dążymy do stworzenia systemów cyrkularnego zarządzania dla wszystkich rzeczy materialnych, w miejscu pracy jak i poza nim. Wymaga to wprowadzenia cyrkularnego sposobu myślenia w każdym wykonywanym projekcie. Ponadto, cyrkularność odnosi się także do tego jak codzienne działania biznesowe w Lion wpływają na nasze ekosystemy i bioróżnorodność.

Angażowanie ludzi

Ludzie i kultura są podstawą naszego sukcesu. Tworzymy miejsce pracy, w którym każdy jest zaangażowany i może wnieść do pracy całego siebie. Promujemy przedsiębiorczość i zobowiązujemy się do elastyczności, tworząc środowisko dla indywidualnego rozwoju w bezpiecznej i pełnej szacunku przestrzeni. Osobiste zainteresowania, zajęcia i życie rodzinne są postrzegane jako wartość dodana. Chcemy być atrakcyjnym pracodawcą przez cały okres kariery naszych podwładnych i oferujemy znacznie więcej niż konkurencyjne wynagrodzenie i możliwość rozwoju zawodowego.

 

Wierzymy, że jako strategiczni doradcy mamy do odegrania aktywną rolę. Wielką ideą, która nas napędza jest pomaganie organizacjom poprzez dostarczanie przedsiębiorczych i odpowiedzialnych rozwiązań z naszymi zróżnicowanymi zespołami autentycznych osobowości, wykorzystując naszą głęboką wiedzę branżową i funkcjonalną. W naszym szybko zmieniającym się świecie rozwijanie nowej wiedzy i umiejętności jest kluczowe, aby zapewnić naszym klientom jak najlepszą obsługę. Traktujemy różnorodność, sprawiedliwość i integrację jako sposób na życie. Promujemy różnorodność płci, rasy, religii, niepełnosprawności, wieku, preferencji seksualnych, środowisk społeczno-ekonomicznych i edukacyjnych w naszym środowisku pracy i dążymy do maksymalizacji możliwości dla każdego, będąc jednocześnie świadomymi wszelkich przejawów stronniczości. Wierzymy, że spotkanie różnych kultur i perspektyw w naszej firmie nas wzbogaca. Dlatego zobowiązujemy się do działania naszej firmy jako inkluzywnego, merytokratycznego świata, który celebruje bogactwo, jakie wnoszą nasze różnice. Jako firma, Lion Environmental stale stara się przyciągać najlepsze dostępne na rynku talenty, aby wspierać naszych klientów najlepszym zespołem specjalistów. Dążymy do sprowadzania ludzi, którzy są autentyczni, mają zróżnicowane pochodzenie, zrównoważonego ducha i wprowadzają strategię w rzeczywistość.

Partner dla klientów i społeczeństwa

W Lion Environmental, służąc naszym klientom budujemy pozytywną przyszłość dla nich i dla społeczności, w których działają, a jednocześnie tworzymy korzyści dla interesariuszy. U zbiegu klientów i społeczeństwa jest nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Lion Environmental pomaga klientom zidentyfikować, gdzie i w jaki sposób ich firmy są najbardziej dotknięte przez zmiany w środowisku, ułatwiając im podejmowanie decyzji.

 

Naszym celem jest dostarczanie tego, co najlepsze, co możemy zaoferować jako firma, jako doskonali ludzie w duchu ESG. Dzięki połączeniu dogłębnej wiedzy, kompleksowej analizy i pragmatycznych rozwiązań wdrażamy u naszych klientów strategie, które osiągają najlepszy możliwy efekt. Jako firma i prywatne osoby jesteśmy częścią społeczności, z którą łączy nas nasza działalność. Wierzymy więc, że mamy społeczne, kulturowe i środowiskowe obowiązki wykraczające poza naszą podstawową działalność, a także, że jesteśmy zaangażowani w tworzenie pozytywnej wartości dla społeczeństwa wokół nas. Dlatego sami codziennie pielęgnujemy i wdrażamy te wartości do naszej podstawowej działalności, dla siebie i naszych klientów.

Odpowiedzialny biznes

Wysokie standardy kierują nami podczas podejmowania wszystkich decyzji. Dajemy przykład i staramy się spełniać oczekiwania interesariuszy, opinii publicznej, jednostek rządowych i społeczeństwa. Obejmuje to podejmowanie etycznych decyzji dotyczących standardów społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego. Jesteśmy mocno zaangażowani w ochronę informacji i prywatności naszych klientów, pracowników, partnerów biznesowych, dostawców i innych interesariuszy. Lion Environmental obchodzi się z danymi odpowiedzialnie, ostrożnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby zapewnić największe bezpieczeństwo w całej naszej komunikacji elektronicznej, nasze oprzyrządowanie informatyczne i komunikacyjne, infrastruktura IT, sprzęt i oprogramowanie spełniają najwyższe technologiczne standardy bezpieczeństwa. Lion Environmental posiada dedykowany system zgodności, który integruje zewnętrzne regulacje i wewnętrzne zasady i procedury.

 

Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad i procedur w celu zapewnienia ciągłej zgodności z prawem i przepisami. Lion Environmental zobowiązuje się zawsze być szczerym i odpowiedzialnym. Nasi pracownicy są szkoleni w zakresie praktyk antykorupcyjnych i oczekuje się od nich przestrzegania wysokich zasad moralnych. Dążymy do osiągania doskonałych wyników i rozwijania najlepszych praktyk, aby zapewnić zarówno wymierny jak i trwały sukces. Naszym celem jest doskonałość w pracy z klientami oraz w sposobie rozwijania naszej wiedzy. Zobowiązujemy się do uczynienia naszych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju przejrzystymi poprzez raportowanie naszych osiągnięć w tej dziedzinie.