Zadzwoń tel: +48 881 331 080 / +48 510 141 063

Profile społecznościowe

Lion Environmental

Przedsiębiorstwa i organizacje stoją dziś przed bezprecedensowymi wyzwaniami. Muszą oni nie tylko zabezpieczyć swoje działania przed wpływem na klimat, ale także zwiększyć swoje wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym zachowaniu przewagi nad konkurencją i pozwoleń na prowadzenie działalności. Lion Environmental ma to, czego potrzeba, aby pomóc im sprostać temu wyzwaniu. Z tego powodu postrzegamy siebie jako odpowiednich partnerów dla naszych klientów i społeczeństwa. Poprzez nasza pracę pomagamy budować bardziej zrównoważoną przyszłość, w której przedsiębiorstwa zyskują przewagę, są w czołówce i są dobrze przygotowane na dalsze bezprecedensowe wyzwania, bez narażania na szwank bytu przyszłych pokoleń.

Dostosowana do potrzeb, zrównoważona transformacja biznesu

 

Dla nas, zrównoważony rozwój i działania na rzecz klimatu są kluczowymi elementami nowego paradygmatu konkurencyjności. Wspieramy naszych klientów i przyspieszamy ich podróż do bardziej zrównoważonych praktyk biznesowych. Pomagamy im zrozumieć ich wpływ, opracować wykonalne ścieżki prowadzące do zdekarbonizowanej przyszłości i wdrożyć strategie w sposób zrównoważony, a to wszystko dostosowane do ich unikatowych okoliczności.

To nie najbardziej inteligentny z gatunków przetrwa; to nie najsilniejszy, który przetrwa; gatunkiem, który przetrwa jest ten, który jest w stanie najlepiej przystosować się do zmieniającego się środowiska, w którym się znajduje. - Karol Darwin

Tworzenie wartości dla społeczności

 

W Lion Environmental widzimy siebie jako aktywnego członka społeczeństwa i społeczności, w których działamy. Zachęcamy naszych pracowników do angażowania się poprzez nasze programy rozwojowe oraz poprzez lokalnie organizowane inicjatywy i wydarzenia. Dzięki temu nasi pracownicy mogą poszerzać swoje horyzonty, zdobywać nowe perspektywy i odkrywać kolejne aspekty życia.

Perspektywa naszych interesariuszy

 

W Lion Environmental pomysły i opinie naszych interesariuszy mają znaczenie. Kluczowe jest dla nas uwzględnienie ich perspektywy na zrównoważony rozwój w naszym procesie ESG. W ten sposób możemy ustalić, czy nasz strategiczny pogląd pasuje do ich percepcji i podejść do tematu w sposób holistyczny.