Zadzwoń tel: +48 881 331 080 / +48 510 141 063

Profile społecznościowe

Lion Environmental

Przepisy obowiązujące w Polsce nakładają na wytwórcę odpadów obowiązek ich zagospodarowania. Wytwórca odpadów to każdy podmiot, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, a także każdy kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Lion oferuje kompleksowe wsparcie dla podmiotów zobowiązanych do prowadzenia działań w zakresie gospodarki odpadami.

 

Lion przygotuje dokumentacje i będzie nadzorował niezbędne kroki w celu uzyskania wymaganych pozwoleń odpadowych dla Twojego przedsiębiorstwa. Wspieramy naszych klientów w prawidłowej klasyfikacji odpadów i weryfikacji procesów generujących odpady. Nasze doświadczenie zapewni, że usprawnimy proces zarządzania odpadami w Państwa zakładzie lub działalności.

Nasz zespół doświadczonych ekspertów przeprowadzi Państwa przez proces rejestracji i aktualizacji zgłoszenia danych do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO. W razie potrzeby pomożemy zidentyfikować procesy generujące odpady w Państwa zakładzie wraz z możliwościami ich minimalizacji, aby mogli Państwo odpowiednio zarejestrować swoją działalność w systemie BDO.

Podczas zakupu nieruchomości lub tworzenia założeń dotyczących jej funkcjonowania Lion może zidentyfikować odpady, wskazać wynikające z ich obecności zobowiązania środowiskowe oraz oszacować koszty usunięcia, utylizacji lub zarządzania takimi odpadami zgodnie z krajowymi wymogami prawa.

Jeżeli produkujesz, importujesz lub dostarczasz produkty takie jak sprzęt elektryczny, baterie i akumulatory, oleje, opony, samochody, opakowania lub produkty dostarczane w opakowaniach Lion jest w stanie pomóc Ci w przeprowadzeniu wymaganego wpisu Twojej działalności do BDO.

Do oferowanych przez nas usług zaliczają się:

  • Rejestracja, wyrejestrowanie, aktualizacja danych i sporządzanie rocznych sprawozdań wymaganych w BDO
  • Uzyskiwanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji przemysłowych (m.in. w zakresie gospodarki odpadami)
  • Uzyskiwanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
  • Uzyskiwanie pozwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Sporządzanie operatów przeciwpożarowych wymaganych do pozwoleń na zbieranie odpadów lub pozwoleń na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Opracowywanie wymagań i szacunkowych kosztów zbierania, usuwania i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z polskimi przepisami
  • Audyty