Zadzwoń tel: +48 881 331 080 / +48 510 141 063

Profile społecznościowe

Lion Environmental

Przewodnik na drodze do zeroemisyjnego świata

Obecne działania zwiększające elastyczność są na pierwszym miejscu strategii korporacyjnej, począwszy od rozwiązania problemu śladu węglowego organizacji, poprzez promowanie cyrkularności, tworzenie solidnych i zrównoważonych łańcuchów dostaw, aż po zmianę zachowań konsumentów. Jako eksperci w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w złożonych środowiskach jesteśmy liderem w dziedzinie działań na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju. W związku z tym nieustannie pracujemy nad ulepszeniem i dostosowaniem naszej oferty do wyzwań szybko zmieniającego się świata, w którym żyjemy. Jednocześnie, sami podejmujemy ambitne działania, aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, odpowiedzialnie zużywać energię i poprawić cyrkularność naszej działalności.

Jako firma doradcza działająca zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju jesteśmy w pełni świadomi wpływu naszej działalności na klimat. Chcemy nie tylko dawać przykład w naszej branży, ale także demonstrować naszym klientom skuteczne sposoby prowadzenia działalności w sposób zrównoważony.

Tworzenie impulsu dla działań na rzecz klimatu i cyrkularności

 

Wierzymy, że osiągnięcie celów klimatycznych określonych przez Porozumienie Paryskie w 2015 roku wymaga współpracy i zaangażowania wszystkich. Wspieramy naszych klientów i interesariuszy w określaniu ich celów i działań w kierunku bardziej zrównoważonych modeli biznesowych. W tym celu oferujemy przywództwo transformacyjne, wgląd analityczny i rozwiązania dostosowane do potrzeb organizacji każdej wielkości. Wierzymy, że możemy mieć jeszcze większy wpływ. Bazując na naszej głębokiej wiedzy branżowej i doświadczeniu w dekarbonizacji, zwiększamy naszą rolę jako liderów wiedzy w zakresie zrównoważonego rozwoju w Europie Wschodniej i jesteśmy gotowi rozpocząć edukację innych liderów branży.