Pozwolenia środowiskowe

Pozwolenia środowiskowe

Pomagamy naszym Klientom w sporządzaniu dokumentacji na cele pozyskiwania pozwoleń środowiskowych:

  • Decyzje środowiskowe, w tym: Raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie oraz społeczeństwo (ESHIA), Raport oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), Raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000
  • Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  • Operaty wodnoprawne
  • Wnioski na pozwolenia Zintegrowane
  • Nadzór nad procedurą pozyskiwania pozwoleń środowiskowych

Niezależnie od tego, czy posiadasz już istniejący obiekt, czy planujesz nowe przedsięwzięcie, możesz potrzebować określonych pozwoleń.

Przed rozpoczęciem budowy Twojego nowego przedsięwzięcia możesz potrzebować raportu oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) na poziomie regionalnym lub państwowym. Jeśli inwestycja finansowana jest przez międzynarodową organizację finansową, taką jak Bank Światowy, w raporcie musi znaleźć się również element określający skutki społeczne oraz oddziaływanie na zdrowie ludzkie będący w zgodności z zasadami EP (Equator Principles). Nasi eksperci z powodzeniem przygotowali wiele raportów OOŚ i ESHIA (Environmental, Social and Health Impact Assessment) dla dużych projektów infrastrukturalnych na całym świecie. Z chęcią pomożemy Ci w skomplikowanych technicznie projektach, które mogą być kontrowersyjne z punktu widzenia społecznego, takich, które zazwyczaj podlegają szczegółowej kontroli opinii publicznej, czyli poszukiwanie i wydobycie zasobów naturalnych, budowa rurociągów i zakładów produkcyjnych. Nasi doświadczeni eksperci z różnych dziedzin, tacy jak geolodzy, hydrogeolodzy, biolodzy, chemicy, akustycy, specjaliści ds. emisji do powietrza oraz zaangażowani kierownicy projektów z przyjemnością ułatwią cały proces dla Ciebie.

Gdy działający obiekt jest w pełni sprawny istnieje kilka etapów zgłaszania organom administracji państwowej regulujących środowisko zagadnień związanych z zarządzaniem odpadami, emisją gazów do powietrza, hałasem, usuwaniem ścieków, zaopatrzeniem w wodę, opłatami za korzystanie ze środowiska, emisją dwutlenku węgla (Europejski System Handlu Emisjami - UE ETS) Nasi eksperci przeprowadzą konieczne badania terenowe, pomiary, pobiorą próbki i sporządzą odpowiednie raporty w celu ułatwienia dialogu z organami administracji publicznej.

Kontakt


Lion Environmental Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

Tel: +48 881 331 080
Tel: +48 510 141 063
NIP: 1133011227
Regon: 385612236